Việc Làm Thêm Pha Chế

Aa coffee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Thủy Mộc Coffee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Tộc trà chanh

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Trà sữa Gongcha

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Drink Up

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Lyn’s Coffee & Tea

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Bụi Cafe

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Nelo Decor

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán Trendlife Coffee

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

Mori Coffee

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

Tiệm Studio 77

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Quán Reng Cafe

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Quán K Coffee

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Fruity Fact

Hà Nội

5 - 7 triệu

Full Time

Quán Villa Cafe

Đà Nẵng

5 - 7 triệu

Part Time

Cà phê Cô Sim

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán Insider Coffee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán Tượng Cafe

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Ntea Drink Tea Lab

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán U Café

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

Café Jardin

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Hali Cafe

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

TN Home Coffee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Bubu Cafe Shop

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Tohi Coffee & Tea

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Tiệm Nhã

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Fin Cafe

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Bida Bảo Bình

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán coffee Linh Chi

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán Pulito Cafe

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

THE NOTE COFFEE

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Dzyn Coffee

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time