Bạn đã xem TOP +100 VIỆC LÀM THÊM lương cao cần tuyển gấp chưa? Bấm xem ngay!

Quy Chế Website Vieclamthemtot.vn


Ngày đăng bài: 22/08/2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIECLAMTHEMTOT.VN

 
I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Sàn giao dịch điện tử Vieclamthemtot.vn do Ông Nguyễn Văn Công thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vieclamthemtot.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Vieclamthemtot.vn và các bên liên quan cungcấp.

- Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tửVieclamthemtot.vn.

- Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái qui định của pháp luật. Thông tin tuyển dụng/việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamthemtot.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp theo quy định của phápluật.

- Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm. Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn.

- Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 
- Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn do Ông Nguyễn Văn Công phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Vieclamthemtot.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn”).

- Định nghĩa chung:

- Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vieclamthemtot.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

- Thành viên: là nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

+ Thành viên là những người tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng trên website Vieclamthemtot.vn.

+ Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban  quản lý sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của Vieclamthemtot.vn, thành viên hiểu rằng:

 
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

- Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Vieclamthemtot.vn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRÊN SÀN GIAO DỊCH TMĐT VIECLAMTHEMTOT.VN

1. Nguyên tắc giao dịch.

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho những cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ

- Sản phẩm, dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn thuộc diện được phép kinh doanh và lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Moi hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn đều được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dung.

- Khách hàng giao dịch trên website phải đảm bảo có đầy đủ năng lực, hành vi nhân sự.

- Việc khách hàng truy cập vào website này tại mọi thời điểm, địa điểm thì khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các nội dung quy chế này.

- Khách hàng phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của mình, khách hàng hiểu và đồng ý rằng mình sẽ chịu trách nhiệm cả về mặt tài khoản của mình được sử dụng bởi bất kỳ ai mà mình cho phép truy cập nó.

- Các thông tin mà khách hàng cung cấp cho website là những thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

- Các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiên này của Việt Nam. Khách hàng khi tham gia vào website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của Sàn giao dịch của chúng tôi.

2. Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng

2.1. Chuẩn bị tin bài tuyển dụng

 
- Nhà Tuyển dụng chuẩn bị đầy đủ các thông tin liên quan đến phần nội dung Tuyển dụng của mình gồm:

+ Vị trí nhu cầu tuyển dụng

+ Số lượng tuyển dụng

+ Hình thức làm việc

+ Yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu bằng cấp.

+ Ngành Nghề tuyển dụng

+ Mô Tả và yêu cầu công việc

+ Quyền lợi được hưởng

+ Hình thức nộp hồ sơ

+ Thông tin liên hệ

Và một số thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng khác.

2.2. Đưa nội dung lên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

2.2.1. Tạo tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

Bước 1: Tạo tài khoản.

- Trước tiên, tổ chức, thương nhân, cá nhân truy cập vào Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn, click chuột vào nút “Đăng ký” (theo hình ảnh mô tả bên dưới) ngay trang chủ website.

 
 
đăng ký tài khoản

 - Tổ chức, thương nhân, cá nhân Nhà tuyển dụng tiến hành khai báo đầy đủ các thông tin theo mẫu (Email và mật khẩu tạo mới; tên, địa chỉ,…) và sau đó click chuột vào nút “Đăng ký” như hình bên dưới

                              Thông tin đăng ký

Bước 2. Xác nhận thông tin đăng ký trong Mail đã đăng ký.

- Sau khi bạn gửi thông tin đăng ký, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ tiến hành kiểm duyệt thông tin tài khoản. Nếu tài khoản của bạn đã điều đúng và đầy đủ các thông tin khi đó nhân viên bê công ty sẽ yêu cầu kích hoạt tài khoản của thành viên đăng ký qua email thành viên (theo hình mô tả bên dưới)

xác nhận tài khoản

Bước 3: Tiến hành đăng nhập tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT

 
Sau khi thành viên đã kích hoạt thành công tài khoản qua email. Thành viên (tổ chức, thương nhân, cá nhân) click vào nút “Đăng nhập” trên website để tiến hành đăng tin tuyển dụng việc làm.

đăng nhập vieclamthemtot.vn

 - Tổ chức, thương nhân, cá nhân điền thông tin tài khoản (Email, Mật khẩu đã đăng ký) đã đăng ký trước đó để đăng nhập vào website.

                      thông tin đăng nhập vieclamthemtot.vn

 - Tổ chức, thương nhân, cá nhân điền thông tin tài khoản (Email, Mật khẩu đã đăng ký) đã đăng ký trước đó để đăng nhập vào website.

 
2.2.2. Đăng tin tuyển dụng việc làm trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

Hiện tại trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn có hai trường hợp là:

- Đối với Đăng tin tuyển dụng miễn phí: Mọi Nhà tuyển dụng sẽ được đăng miễn phí 03 tin tại mục VIỆC LÀM THÊM MỚI

- Đối với Đăng tin tuyển dụng trả phí: Nhà tuyển dụng phải trả phí để được đăng vào các mục VIỆC LÀM THÊM TUYỂN GẤP, VIỆC LÀM THÊM HOT, TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP (Mức phi xem chi tiết tại:
http://vieclamthemtot.vn/bao-gia.html)

2.2.2.1. Đăng tin tuyển dụng miễn phí

 
Bước 1: Đăng nhập vào phần Quản lý của Nhà tuyển dụng

Sau khi đăng nhập thành công tổ chức, thương nhân, cá nhân tiến hành chọn vào Phần Quản lý thông tin nhà tuyển dụng.

đăng nhập quản lý

Tiếp theo chọn mục “Đăng tin mới
mục đăng tin với vieclamthemtot.vn


Bước 2: Khai báo thông tin chi tiết liên quan đến nội dung tuyển dụng

Tổ chức, thương nhân, cá nhân tiến hành khai báo thông tin tuyển dụng việc làm theo mẫu và sau đó click chuột vào nút “Đăng tin” để gửi tin bài viết đến Ban quản trị sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn.- Tại mục “Danh mục việc làm”: Đối với tài khoản đăng tin miễn phí sẽ chỉ được đăng tin vào mục VIỆC LÀM MỚI.

Bước 3: Kiểm duyệt thông tin tuyển dụng.

Sau đó, Bộ phận duyệt tin của Sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ kiểm duyệt tin đăng bài của tổ chức, thương nhân, cá nhân và cho hiển thị lên Sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn.

 

2.2.2.2. Đăng tin tuyển dụng trả phí

Bước 1: Đăng nhập vào phần Quản lý của Nhà tuyển dụng

Sau khi đăng nhập thành công tổ chức, thương nhân, cá nhân tiến hành chọn vào Phần Quản lý thông tin nhà tuyển dụng.Tiếp theo chọn mục “Nạp tiền vào tài khoản”- Nhà tuyển dụng tham khảo Bảng báo giá đăng tin tuyển dụng tại đây:
http://vieclamthemtot.vn/bao-gia.html

- Căn cứ vào nhu cầu và thời gian đăng tin tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể nạp nhiều hoặc ít tiền vào trong tài khoản của mình.

Bước 2: Xác nhận và cộng tiền vào tài khoản của Nhà tuyển dụng

BQT Sàn Giao Dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn xác nhận nhận tiền và công tiền vào tài khoản của Nhà tuyển dụng.

- Nếu BQT Vieclamthemtot.vn đã nhận được tiền sẽ tiến hành cộng tiền vào Tài khoản của NTD

- Nếu BQT Vieclamthemtot.vn xác nhận chưa nhận được tiền sẽ thông báo và phản hồi với nhà tuyển dụng được biết.

Bước 3: Nhà tuyển dụng xác nhận tài khoản đăng tin đã được cộng tiền

- Tại trang Quản lý thông tin Nhà tuyển dụng, sẽ hiện số tiền được cộng vào tài khoản đăng tin tuyển dụng như bên dưới hìnhTrong trường hợp đã nhận được thông báo của BQT Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot đã được cộng tiền vào tài khoản mà tài khoản của Nhà tuyển dụng chưa được cộng tiền vui lòng liên hệ lại theo Email:
hotro.vieclamthemtot.vn@gmail.com hoặc Hotline: 0948.498.186

Bước 4: Đăng tin tuyển dụng trả phí

1. Chọn mục “Đăng tin mới2. Tổ chức, thương nhân, cá nhân tiến hành khai báo thông tin tuyển dụng việc làm theo mẫu và sau đó click chuột vào nút “Đăng tin” để gửi tin bài tin tuyển dụng đến Ban quản lý Sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn.3. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI ĐĂNG TIN TRẢ PHÍ

3.1. Mục “Vị trí tuyển dụng”: Nhà tuyển dụng ghi rõ vị trí tuyển dụng và chỉ ghi tuyển dụng duy nhất một vị trí, không ghi tiêu đề tuyển dụng không rõ ràng hoặc những từ gây tính tò mò cho người tìm việc

Ví dụ:

+ Tiêu đề đạt yêu cầu: Tuyển nhân viên kế toán, tuyển nhân viên bán hàng thời trang, tuyển nhân viên phục vụ,…

+ Tiêu đề không đạt yêu cầu: Công ty ABC tuyển Kế toán, thủ kho.

                                                    Tuyển kế toán lương cao, chế độ hấp dẫn

3.2. Tại mục “Danh Mục*”: Đối với tin trả phí Nhà tuyển dụng sẽ lựa chọn tin tuyển dụng hiển thị tại một trong số những BOX sau tại trang chủ:

- Box “VIỆC LÀM THÊM TUYỂN GẤP”: Là những tin tuyển dụng được hiển thị vị trí đầu tiên trên trang chủ với mức phí là 100,000 đồng/ngày/tin tuyển dụng- Box “VIỆC LÀM THÊM HOT”: Là những tin tuyển dụng được hiển thị vị trí thứ 2 trên trang chủ với mức phí là 50,000 đồng/ngày/tin tuyển dụng- Box “TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP”: Là những tin tuyển dụng được hiển thị vị trí thứ 4 trên trang chủ với mức phí là 50,000 đồng/ngày/tin tuyển dụngLưu ý: Mỗi một danh mục sẽ có mức phí hiển thị khác nhau (Chi tiết xem tại:
http://vieclamthemtot.vn/bao-gia.html )

3.3. Tại Mục “Dịch vụ”: Có 2 lựa chọn đi kèm theo tin tuyển dụng là Tin nổi bật và Tin Hot, cụ thể là:

- “Tin Nổi Bật”: Là tin hiển thị màu đỏ như dưới hình với mức phí là 50,000 đồng/tin tuyển dụng-  “Tin HOT” là tin có Incoi Hot đi kèm tin tuyển dụng như dưới hình với mức phí là 50,000 đồng/tin tuyển dụng


3.4. Mục Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc
- Mục “Ngày bắt đầu”: Là ngày sẽ bắt đầu Tin tuyển dụng được hiển thị tại mục đăng tin.
- Mục “Ngày kết thúc”: Là ngày cuối cùng Tin tuyển dụng được hiển thị ở mục đăng tin.
3.5. Ví dụ cụ thể
BQT Sàn giao dịch TMĐT cũng đã làm công thức tính tiền để Nhà tuyển dụng được hiểu
- Nhà tuyển dụng lựa chọn tin tuyển dụng hiển thị tại Mục VIỆC LÀM THÊM TUYỂN GẤP
- Sử dụng thêm gói Dịch vụ - TIN NỔI BẬT
- Thời gian tin hiển thị tại Mục VIỆC LÀM TUYỂN GẤP LÀ từ 06/11/2018 đến 08/11/2018, Tổng 03 ngày.
Kết quả sẽ hiển thị theo hình ảnh phía dưới.


Bước 5: Kiểm duyệt thông tin tuyển dụng và hiển thị

Sau đó, Bộ phận duyệt tin của Sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ kiểm duyệt tin đăng bài của tổ chức, thương nhân, cá nhân và cho hiển thị lên Sàn TMĐT Vieclamthemtot.vn.

3. Quy trình dành cho người tìm việc:

 
- Đăng nhập tài khoản trên Vieclamthemtot.vn (nếu có)

- Lựa chọn, tìm kiếm công việc phù hợp và tìm hiểu thông tin liên quan tới công việc

- Ứng viên theo thông tin đã để lại liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng.

4. Chính sách vận chuyển/ bảo hành/ đổi trả

 
- Do đặc thù Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn là website cho phép nhà tuyển dụng đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển. Nên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn không có chính sách vận chuyển, bảo hành, đổi trả.

Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

5. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

 
- Khi phát sinh tranh chấp, Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Phản ánh khiếu nại, tố cáo

Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email:
hotro.vieclamthemtot@gmail.com hoặc Hotline: 0948.498.186

+ Bước 2: Tiếp nhận thông tin phản ánh kiếu nại, tố cáo

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên và nhà tuyển dụng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Sàn giao dịch đã công bố.

+ Bước 3: Đưa ra biện pháp xử lý

- Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

- Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

   - Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

+ Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

+ Hotline: 0868.952.186

+ Email:
hotro.vieclamthemtot@gmail.com

- Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước phápluật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Vieclamthemtot.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

- Sau khi người tìm  việc,  người  tuyển  dụng  đã  giải  quyết  xong  tranh  chấp  phải  có  trách nhiệm báo lại cho Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn. Trong trường hợp  giao dịch  phát  sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng thì Ban Quản lý Vieclamthemtot.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp  luật  có  thẩm  quyền  tùy  theo  mức  độ  của  sai  phạm. Ban Quản lý Vieclamthemtot.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

6. Quy trình thanh toán

 
- Quy trình thanh toán dành cho nhà tuyển dụng và người lao động: hiện nay do đặc thù của tuyển dụng nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng và nhà tuyển dụng cũng vậy không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí qua hình thức khác do người nhà tuyển dụng và người lao động tự thỏa thuận với nhau).

- Quy trình  thanh  toán  giữa  sàn  và  nhà  tuyển  dụng:  nhà  tuyển  dụng  đăng tin/quảng  cáo cung cấp thông tin đầy đủ và sẽ thanh toán theo nội dung đã ký kết trong hợp đồng, thanh toán trực tiếp cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng.

7. Đảm bảo an toàn giao dịch

 
- Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Vieclamthemtot.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

- Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Vieclamthemtot.vn có chính xác không.

- Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu người tìm việc phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng  (nếu  có  thể)  trước  khi  đưa  ra  quyết định. Vieclamthemtot.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro người tìm việc có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

- Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

8. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

8.1. Mục đích và phạm vi thu thập:

 
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà Vieclamthemtot.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vieclamthemtot.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tìm việc.

                                    

- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn về những hành vi sử dụng trái  phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

8.2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 
Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vieclamthemtot.vn

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

8.3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vieclamthemtot.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

- Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

- Email:
hotro.vieclamthemtot@gmail.com

8.4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamthemtot.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vieclamthemtot.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ:
hotro.vieclamthemtot@gmail.com

8.5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 
- Thông tin cá nhân của thành viên trên Vieclamthemtot.vn được Vieclamthemtot.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vieclamthemtot.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vieclamthemtot.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

9. Quản lý thông tin xấu

 
9.1. Quy định thành viên:

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo  mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm sai chuyên mục Ban quản trị Vieclamthemtot.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.

- Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo  ra và  phát  tán  virus  gây hư  hại  tới  hệ  thống,  cấu  hình,  truyền  tải  thông  tin  của  Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn trong bản Quy chế này.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín  của  Sàn  giao  dịch  MTĐT  Vieclamthemtot.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn.

9.2. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Vieclamthemtot.vn

 
- Thành viên không được đăng tải những nội dung cấm có nêu trong Phụ lục 1, Nghị định Số: 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Chi tiết như sau:

 + Hàng hóa: vũ khí; ma túy; pháo; Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử); sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động; các loại thuốc cấm; sản phẩm hàng hóa, hóa chất cấm; thuốc lá….

+ Dịch vụ: Đánh bạc; môi giới mại dâm, đồi trụy; hoạt động môi giới bao gồm môi giới mại dâm, buôn bán trẻ em…

+ Nội dung đăng tải trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, nội dung canh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ…. Ngoài ra, các thành viên khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT Danang43.vn không được phép đăng những tin có nội dung như sau:

+ Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

+ Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

+ Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

+ Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

+ Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

+ Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

+ Nhà tuyển dụng không được sử dụng website Vieclamthemtot.vn để đăng tin quảng cáo kinh doanh các hàng hóa theo quy định tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TT- BCT:

+ Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

+ Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

+ Rượu các loại;

+  Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

+ Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

9.3. Quy định về việc cung cấp thông tin chính xác

 
- Người đăng tin tuyển dụng phải có trách nhiệm khai báo rõ ràng thông tin công ty, liên hệ

(địa chỉ, số điện thoại, email…). Không được spam tin với hình thức dùng một tài khoản để đăng các thông tin công ty, vị trí tuyển dụng khác nhau hoặc lợi dụng mua tài khoản của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn để đăng tin tuyển dụng cho công ty khác, bán lại vị trí tin đăng của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn cho công ty khác với giá rẻ hơn. Để tránh tình trạng một số các trung tâm môi giới, lừa đảo đăng tin nhằm trục lợi và hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng thương hiệu Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn nếu chúng tôi phát hiện bất cứ tài khoản nào đăng ký nhằm mục đích này, Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ khóa vĩnh viễn, công khai thông tin và thông báo ứng viên mà không cần báo trước.

- Nội dung thông tin của tin tuyển dụng đăng tải trên trang phải đúng mục đích tuyển dụng, thông tin tuyển dụng phải chính xác, rõ ràng thông tin liên hệ.

9.4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Sàn giao dịch

 
- Sau khi nhà tuyển dụng đăng tin bài tuyển dụng sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Vieclamthemtot.vn kiểm soát và xét duyệt rồi mới cho hiển thị lên website.

- Vieclamthemtot.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng tuyển dụng của nhà tuyển dụng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vieclamthemtot.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

- Vieclamthemtot.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

9.5. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 
- Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Vieclamthemtot.vn, Vieclamthemtot.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

- Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn

- Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

III. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

 
1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn

- Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn nêu ra.

- Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamthemtot.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Vieclamthemtot.vn | Tìm việc làm thêm tại nhà, Việc làm Part time Job
- Kênh tìm kiếm các công việc làm thêm, việc làm part time cho mọi người uy tín nhất hiện nay
- Chúng tôi cam kết 100% tin tuyển dụng đều được kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải lên website
Với mong muốn xây dựng một kênh thông tin việc làm thêm chất lượng hơn nữa, chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp của quý bạn đọc

Mọi đóng góp vui lòng gửi về:
- Điện thoại (Zalo): 0948.498.186 (Trong giờ hành chính)
- Email: Hotro.vieclamthemtot@gmail.com
- Website: https://vieclamthemtot.vn/

việc làm thêm tốt

Bài viết liên quan

Chat hỗ trợ
Chat ngay