Việc Làm Thêm Cho Sinh Viên

Cafe Cây Bàng

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Giặt Là Clean And Clear

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Take Away

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Công ty BABYLONS

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Công ty TNHH Thái Sơn S.P

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Suncity Casino

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

Kelly Couronne

Hà Nội

3 - 5 triệu

Part Time

An's House Bedding

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

Bida Bảo Bình

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Bida Bảo Bình

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Akiko Store

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

SUSUSTORE

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Mei Mei Store

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

ALLUVIA CHOCOLATE

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Shop Naza

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Vân Vân Shop

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Na Vintage

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

DMEN SHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Shop LinBou

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Siddhi Yoga

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

JANGMI STORE

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Se7en Store

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Lá Store

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

MYNO STORE

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

TOTO SHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

QUÁN SSOME COFFEE

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

YORI FASHION

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Tú Hảo Shop

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Shop Song Linh

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Cửa hàng Yong Silver

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Colii Shop

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Bún Đậu 29

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

SHOP GIÀY CTG

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Shop Mỹ Phẩm Pink

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

XNK Hàng Tiêu Dùng Huỳnh Danh

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

Cửa hàng Naza

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

KIKA MART

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Shop Độc

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Shop thời trang Clio

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

NOISE SHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Hurom Juice Cafe

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time