Thu Ngân

Cua Ngon

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

Neko Store

Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Part Time

Famicook Mart

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Tiệm bánh Tywi B

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

FAMICOOK MART

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

My ốc

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Nhà hàng Phương Nam

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Ready Mart

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

CLUB GAME

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

NHÀ HÀNG SEN

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Ready Mart

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

DALALAND.Saigon

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

CONNECT SHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time