Thu Ngân

Kiềng Restaurant

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

ROZACAFE

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Quán The Alley

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Nhà Hàng LaHaTa

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Cafe Bánh Hoa Phượng

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

Gác Xưa Coffee

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Full Time

COWBOY CAFE

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Nhà Hàng The B

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Hà Nội

7 - 10 triệu

Full Time

Halei Shop

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Nhà Hàng AT

Hà Nội

5 - 7 triệu

Full Time

KFC The Manor

Hà Nội

5 - 7 triệu

Full Time

Fruity Fact

Hà Nội

5 - 7 triệu

Full Time

Quán XIU Café

Đà Nẵng

5 - 7 triệu

Part Time

Quán Villa Cafe

Đà Nẵng

5 - 7 triệu

Part Time

Cửa Hàng Tony Mart

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Newlife Coffee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

QUÁN CUPID CUPID

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán CyberXanh

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán cafe Lapaz

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

CONNECT SHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

SHOP MẸ SAM

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time