Kế Toán

Rooty Trip

Kiên Giang

Thỏa thuận

Full Time

HERAMO

Hồ Chí Minh

1 - 3 triệu

Full Time

Bra Export More

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Hà Nội

7 - 10 triệu

Full Time

An's House Bedding

Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Part Time

CONNECT SHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

HUG SHOP

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

QUÁN VIVA CAFE

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

SHOP CATANI AUTHENTIC

Đà Nẵng,Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Sharitek

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Công ty TNHH Hợp Luật

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

TOPSHOP

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Công ty Cổ Phần Bánh Mì Má Hải

Đà Nẵng,Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Part Time