Sinh Viên Thực Tập

CÔNG TY VHR

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Công ty Cổ phần JAMJA

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Công ty Cổ phần JAMJA

Hà Nội

15 - 20 triệu

Thực Tập

CÔNG TY TNHH V.KAUS

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

Vietbrain

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Vietbrain

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Công ty Cổ phần VeXeRe

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

CÔNG TY TNHH MEGAHOME

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

E-Vectorgroup

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập