Sinh Viên Thực Tập

CÔNG TY VHR

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Công ty Cổ phần JAMJA

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Công ty Cổ phần JAMJA

Hà Nội

15 - 20 triệu

Thực Tập

CÔNG TY TNHH V.KAUS

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

Vietbrain

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Vietbrain

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực Tập

Công ty Cổ phần VeXeRe

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

CÔNG TY TNHH MEGAHOME

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

E-Vectorgroup

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Thực Tập

CÔNG TY SUN GROUP

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

CÔNG TY TNHH MEKONG COMS

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

FUJITSU VIỆT NAM LINITED

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

CÔNG TY TNHH RAKUMO

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time