Việc Làm Thêm Phục Vụ

QUÁN SSOME COFFEE

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

The TINI Cofee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán Yas! Cafe

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Tiệm Liu

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

NHÀ HÀNG AUPARC

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

The Amania Cafe

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Plus Coffee

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Bidi Coffee

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Coffee Gozar

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Hải Đen

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán PsOcean1

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Cafe B.Dung

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Hurom Juice Cafe

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

LOCAL COFFEE

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

TH Coffee Shop

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time