Việc Làm Thêm Phục Vụ

Trà sữa Gong Cha

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Cafe Milano

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Pizza Hut

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Alo Cafe

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Phá Lấu Sohi

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Myhanoi Cafe

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

KFC Mễ Trì

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Quán Ăn Cô Chín

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Phở Gà Anh Tú

Hà Nội

5 - 7 triệu

Part Time

Nhà Hàng Vũ Bảo

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Shop Navy

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Tít Nướng

Hà Nội

5 - 7 triệu

Part Time

Quán Bụi Cafe

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Sphin Coffee

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time

Quán Sky Coffee

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Conifer

Hà Nội

5 - 7 triệu

Part Time

Quán Boka Cafe

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Nhậu Thôi

Đà Nẵng

3 - 5 triệu

Full Time

Shop Giày Ashoes

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Full Time

Qusn Seasons Coffee

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Part Time

Quán Cafe De Dakao

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Nhà hàng Oia Castle

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Quán Cafe Nam Ban

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Full Time

Nhà Hàng AT

Hà Nội

5 - 7 triệu

Full Time

KFC The Manor

Hà Nội

5 - 7 triệu

Full Time

Quán XIU Café

Đà Nẵng

5 - 7 triệu

Part Time

Quán Villa Cafe

Đà Nẵng

5 - 7 triệu

Part Time

Quán Cà Phê Ueda

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

Quán Coffee Soy

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

Quán Hey Yo Coffee

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time