Marketing/Quảng Cáo

LaVeranda Resort

Kiên Giang

Thỏa thuận

Full Time

Shop HbyM

Hà Nội

Thỏa thuận

Full Time

Công ty TNHH Hải Thy

Hồ Chí Minh

1 - 3 triệu

Full Time

Công Ty TNHH Fox Beauty

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Full Time

Công Ty TNHH MTV TM&DV SWEN

Đà Nẵng

Thỏa thuận

Full Time

Suncity Casino

Hồ Chí Minh

5 - 7 triệu

Part Time

An's House Bedding

Hồ Chí Minh

7 - 10 triệu

Part Time

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Hồ Chí Minh

3 - 5 triệu

Full Time

KAROFI VIỆT NAM

Hà Nội

Thỏa thuận

Part Time

AVANTA PHARMA CO. LTD.

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Part Time